Tytuł artykułu: Wpływ rozdziału wód w węźle wodnym na intensywność zamulania dwóch zbiorników wodnych w układzie równoległym

Autorzy: MICHALEC, B.

Słowa kluczowe: zbiornik wodny, intensywność zamulania, rumowisko unoszone, węzeł wodny

Streszczenie: W pracy przedstawiono wpływ rozdziału przepływu wody w węźle wodnym zasilającym dwa zbiorniki w Zesławicach na intensywność ich zamulania. Przedstawiono metodykę określenia wpływu rozdziału wody w węźle wodnym i współczynnika proporcji pojemności dwóch zbiorników wodnych na ich żywotność. Wykazano, że rozdział wody w węźle wodnym ma wpływ na wartość zdolności zbiornika do zatrzymywania rumowiska oraz na wartość obliczonej objętości odkładów rumowiska po pierwszym roku eksploatacji (R1), a tym samym na czas eksploatacji zbiorników.

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B. (2012). Wpływ rozdziału wód w węźle wodnym na intensywność zamulania dwóch zbiorników wodnych w układzie równoległym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 141-150.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, 2012), następne powołania: (Michalec, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław. "Wpływ rozdziału wód w węźle wodnym na intensywność zamulania dwóch zbiorników wodnych w układzie równoległym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 141-150.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_2012_PNIKS, author={Michalec, Bogusław}, title={Wpływ rozdziału wód w węźle wodnym na intensywność zamulania dwóch zbiorników wodnych w układzie równoległym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A2/art2.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={141-150}}

Pełny tekst PDF


Go Back